Show Information
ARAD GOCH: CERRIG YN SLIP/SLIP STONES (Yng Gymraeg 10am, In English 1pm)
ARAD GOCH: CERRIG YN SLIP/SLIP STONES (Yng Gymraeg 10am, In English 1pm)

For ages 2 to 6 years

Thursday 8 November

Dydd Iau 8 Tachwedd

 

At/am 10am (yng Gymraeg), 1pm (in English)

Tickets - £6.50

 

Slip Stones

 

This drama is a development of previous specialist theatre work created by the company over the last 7 years for the Foundation Phase. Once again, we will be using natural objects to tell a story and offering new ways of learning through play in the open air, to teachers and pupils alike. With strong interactive elements, the story will assist children in recognising and discussing their emotions.

 

Cerryg yn Slip

 

Mae’r ddrama hon yn ddatblygiad o'r gwaith arbenigol mae’r cwmni wedi’i greu i’r Cyfnod Sylfaen  yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Fe fydd, unwaith eto, yn defnyddio gwrthrychau naturioli ddweud straeon – gan annog y disgyblion a’u hathrawon i archwilio ffyrdd ochwarae a dysgu  yn yr awyr agored. Maeynddi elfen gyfranogol gref yn ogystal â stori fydd yn cynorthwyo’r plant iadnabod a thrafod emosiynau.

Quick Buy