Show Information
ARAD GOCH: Twm Siôn Cati (Oed 7+)
ARAD GOCH: Twm Siôn Cati (Oed 7+)

Dydd Iau, 9 Mehefin am 10am l Thursday 9 June at 10am

Docynnau - £7 l Tickets - £7

Gan / By Jeremy Turner 

Yn y cynhyrchiad llwyddiannus hwn mae cyflei chi brofi bywyd Twmyn fyw ar lwyfan trwy storïa, canu ac ymladd. Gyda’r Eisteddfod Genedlaethol yn dod i Dregaron yn yr haf, pa well amser i glywed hanes un o gymeriadau mwyaf eiconig yr ardal! 

 

Twm’s story comes alive in a production that takes you on a trip to the dangerous times of the 16thcentury with songs, sword fighting and laughter. With the National Eisteddfod coming to Tregaron in the summer, what better time to hear the story of one of the area’s most iconic characters! 

Enlarge

Your Basket

Edit