Music

CASCAPELLA SINGING CONCERT

Saturday 16 July, workshop from 10am, concert from 7pm

 

Join choral leader Sarah Harman and Cascapella members for a singing workshop & concert experience. Learn a newly composed song celebrating Newport as a place of sanctuary. OR just come along to enjoy our evening concert!

 

£20 - workshop and concert

£5 - concert only 

 

Ymunwch â’r arweinydd corawl Sarah Harman ac aelodau Cascapella am weithdy canu a phrofiad cyngerdd. Dysgwch gânnewydd yn dathlu Casnewydd fel lle noddfa. NEU dewch draw i fwynhau ein cyngerdd nos!

£20 - gweithdy a chyngerdd
£5 - cyngerdd yn unig

If you have a promotion code, please enter it below:

When & Where

Riverfront Studio
Plenty of tickets
Saturday, 16 July
19:00