Show Information
CHWARAE: Theatr Iolo oed 4+ | ages 4+ (Yn Gymraeg | In Welsh)
CHWARAE: Theatr Iolo oed 4+ | ages 4+ (Yn Gymraeg | In Welsh)

Dydd Sadwrn 14 Mawrth | Saturday 14 March at 11am & 2pm

Tickets - £8, family of four - £30

Theatr Iolo a Pontio yn cyflwyno  CHWARAE

Gan Elgan Rhys 

Sioe theatr newydd sbon i deuluoedd 

“Pob dydd, dwi’n chwarae efo Mam. Yn sydyn, mae’r gêm yn  newid…”

Un bore rhwng deffro a dechrau’r dydd mae bachgen bach yn mynd â ni ar siwrne i edrych  ar fydoedd chwarae boed hynny yn ei ddychymyg, ar-lein neu yn ybyd 'go iawn' er mwyn darganfod ffordd newydd o chwarae ...

Sioe weledol llawn cerddoriaeth fyw a symudiadau syfrdanol sydd wedi cael ei ddatblygu’n  gydweithredol gyda theuluoedd yng ngogledd Cymru. 

Oed 4+

Theatr Iolo and Pontio present CHWARAE

By Elgan Rhys 

A brand new theatre show for families 

Every day, I play with Mam. Suddenly the game changes…

One morning, in that time in-between waking and the start of the day a young boy takes us ona journey to experience different worlds of play, be they imaginary, found online or in the ‘real world’, to help him discover a new found joy in playing… 

Chwarae is a sensory feast featuring live music, stunning moves and was developed collaboratively with families from North Wales. 

For ages 4+ 

Your Basket

Edit