Show Information
Clwb Creadigol (Oed 11-14)
Clwb Creadigol (Oed 11-14)

Ar ddydd Llun rhwng 24 Ionawr a 28 Mawrth

Every week Monday 24 January – 28 March

6 -7.30pm


Clwb Creadigiol is a series of creative projects delivered in the medium of Welsh.

Sessions will include: photography, film making, song writing, craft, script writing, and much more.

Mae Clwb Creadigol yn gyfres o brosiectau a gyflwynir drwy gyfrwng y Gymraeg.

Bydd y sesiynau’n cynnwys: ffotograffiaeth, gwneud ffilmiau, ysgrifennu caneuon, crefftau, ysgrifennu sgriptiau, a llawer mwy.

Places are free but space is limited so please book your place in advance

 

 
Enlarge

Your Basket

Edit