Show Information
Lle Creu - Creation Space (Oed/Ages 11-18)
Lle Creu - Creation Space (Oed/Ages 11-18)

Mondays from 9th May to 18th July 6pm to 7.30pm (excluding 30th May)

Places are free but please book in advance as capacity is limited

Safe creative space to come and be creative through the medium of Welsh. Whether you are a first language Welsh speaker or a Welsh Language learner, this is a space to create and explore together. 

Come and join Tin Shed Theatre Co, in partnership with The Riverfront Theatre for these Welsh Creative taster workshops for young people to have the opportunity to investigate and explore skills in the elements of creation.  

These sessions will offer the chance tofocus on play, creating and making together through collective collaboration, prop making sessions, devised Theatre, storytelling practice, and Welsh Culture....Lle Creu

Gofod creadigol diogel i ddod a bod yngreadigol trwy gyfrwng y Gymraeg. P’un a ydych yn siaradwr Cymraeg iaith gyntafneu’n ddysgwr Cymraeg, mae hwn yn ofod i’w greu a’i archwilio gydan gilydd.


Dewch i ymuno â Tin Shed Theatre Co,mewn partneriaeth â Theatr Glan yr Afon ar gyfer y gweithdai blasu CreadigolCymreig hyn i bobl ifanc gael y cyfle i ymchwilio ac archwilio sgiliau yn elfennau’rcreu.


Bydd y sesiynau hyn yn cynnig y cyfle iganolbwyntio ar chwarae, creu a chreu gyda’n gilydd trwy gydweithio ar y cyd,sesiynau gwneud props, Theatr wedi’i dyfeisio, ymarfer adrodd straeon, aDiwylliant Cymreig.

 

Enlarge

Your Basket

Edit