Show Information
NATIONAL DANCE COMPANY WALES: KIN (Ages 12+)
NATIONAL DANCE COMPANY WALES: KIN (Ages 12+)

Wednesday 8 April at 7.30pm, age guide 12+

Tickets -£14.25, concessions - £12.25, Friends of National Dance Company Wales - £10.25, groups - £8 please call the box office to book the group discount 01633 656757

Dance that connects us

It brings people, families, friends, clubs, teams, tribes and communities together.

NDCWales perform poetry, sport and politics across three powerful pieces of dance.

Rygbi:Yma / Here is uplifting: full of hope, glory and camaraderie. It celebrates the pride and passion that rugby players and fans experience together.

Lunatic is an energetic riot. It is fun, relevant and fired up. It smashes together 30’s music and style with 90’s pop-culture. First shown 10 years ago it is fuelled by questions surrounding nationality, gender and class.

2067: Time and Time and Time is elegant. Dancers reveal a shimmering poem about the relationship between the history of time and the poetry of destiny.

Dawns sy’n ein huno ni

Mae’n uno pobl, teuluoedd, ffrindiau, clybiau, timau, llwythau a chymunedau.

CDCCymru’n perfformio barddoniaeth, chwaraeon a gwleidyddiaeth ar draws tri darn dawnspwerus.

Mae Rygbi: Yma / Here yn codi calon: llawn gobaith, gogoniant achyfeillgarwch. Mae’n dathlu’r balchder a’r angerdd mae’r chwaraewyr a’r cefnogwyr rygbi yn ei brofi gyda’i gilydd.

Cynnwrfegnïol yw Lunatic. Mae’n hwyl, yn berthnasol ac yn tanio. Mae’n uno cerddoriaetha steil y 30au gyda diwydiant pop y 90au. Cafodd ei ddangos 10 mlynedd yn ôl amy tro cyntaf, ac mae’n llawn cwestiynau ynghylch cenedligrwydd, rhyw adosbarth.

Mae 2067 Time and Time and Time yn gain. Dawnswyr yn datgelu cerdd sy’n tywynnu, ynghylch y berthynas rhwng hanes amser a barddoniaeth tynged.

Your Basket

Edit