Event List
PRYD MAE'R HAF? (14+)
PRYD MAE'R HAF? (14+)

Nos Iau 30 Ebril am 7pm

Doconnau - £12.25, £10

Pryd Mae’r Haf? 

(Christmas is Miles Away)

gan Chloë Moss

Trosiad gan Gwawr Loader

Cynhyrchiad Criw Brwd a Theatr Genedlaethol Cymru mewn cydweithrediad â The Other Room a Theatr Soar.

“Bydde’n gwd. Ti a fi. New start.”

Mae Luke a Christie yn ffrindiau gorau sy’n joio gwersylla, yfed cans a siarad am Julie Bridges.  

Ond gyda’u dyddiau ysgol yn dod i ben a haf hir o’u blaenau, a fydd Luke, Christiea Julie yn dewis llwybrau gwahanol? A yw tyfu’n hŷn yn golygu tyfu ar wahân?

Mewn trosiad newydd i’r Gymraeg wedi’i osod yng nghymoedd y de ym 1989, dyma ddrama dyner am gyfeillgarwch, gobeithion ac ofnau pobl ifanc ym mhob oes.

 

Pryd Mae’r Haf? 

(Christmas is Miles Away)

by Chloë Moss

Translated by Gwawr Loader

A Criw Brwd and Theatr Genedlaethol Cymru production in association with The Other Room and Theatr Soar.

Luke and Christie are best mates who like to go camping, drink lager and talk about Julie Bridges.

But when they leave school and a long summer lies ahead, will Luke, Christie and Julie go their separate ways? Does growing up mean growing apart?

In a new Welsh-language translation set in the south Wales valleys in 1989, thisis a touching play about friendship and the hopes and fears of young people.

 
Venue
Date
Time
Riverfront Studio
 
30/04/2020 19:00
Quick Buy