Show Information
PRYD MAE'R HAF? (14+)
PRYD MAE'R HAF? (14+)

Nos Iau 30 Ebril am 7pm

Doconnau - £12.25, £10

Pryd Mae’r Haf? 

(Christmas is Miles Away)

gan Chloë Moss

Trosiad gan Gwawr Loader

Cynhyrchiad Criw Brwd a Theatr Genedlaethol Cymru mewn cydweithrediad â The Other Room a Theatr Soar.

“Bydde’n gwd. Ti a fi. New start.”

Mae Luke a Christie yn ffrindiau gorau sy’n joio gwersylla, yfed cans a siarad am Julie Bridges.  

Ond gyda’u dyddiau ysgol yn dod i ben a haf hir o’u blaenau, a fydd Luke, Christiea Julie yn dewis llwybrau gwahanol? A yw tyfu’n hŷn yn golygu tyfu ar wahân?

Mewn trosiad newydd i’r Gymraeg wedi’i osod yng nghymoedd y de ym 1989, dyma ddrama dyner am gyfeillgarwch, gobeithion ac ofnau pobl ifanc ym mhob oes.

 

Pryd Mae’r Haf? 

(Christmas is Miles Away)

by Chloë Moss

Translated by Gwawr Loader

A Criw Brwd and Theatr Genedlaethol Cymru production in association with The Other Room and Theatr Soar.

Luke and Christie are best mates who like to go camping, drink lager and talk about Julie Bridges.

But when they leave school and a long summer lies ahead, will Luke, Christie and Julie go their separate ways? Does growing up mean growing apart?

In a new Welsh-language translation set in the south Wales valleys in 1989, thisis a touching play about friendship and the hopes and fears of young people.

Ym mhob perfformiad, bydd Sibrwd – ap mynediad iaith Theatr Genedlaethol Cymru – argael i dywys y gynulleidfa trwy’r stori, pa mor rhugl bynnag ydynt yn y Gymraeg. Trwy gyfrwng llais yn y glust, mae’r ap yn cyfleu yn Saesneg yr hynsy’n cael ei ddweud ar y llwyfan ac mae ar gael i aelodau’r gynulleidfa ei ddefnyddio ar eu ffonau personol neu drwy fenthyg teclyn gan y cwmni cyn i’r sioe ddechrau. Os hoffech ddefnyddio Sibrwd yn ystod y perfformiad, rhowchwybod i ni wrth archebu’r tocynnau.

 

In each performance, Sibrwd – our language access app – will be available to guide the audience through the story, whatever their level of fluency in Welsh. By means of a voice in the ear, the app conveys in English what is being said on the stage, and is available for the audience to use either on their mobile phones or by borrowing a device from the company before the start of the show.

Quick Buy