Show Information
THE ELVES AND THE SHOEMAKER/Y COBLYNNOD A’R CRYDD
THE ELVES AND THE SHOEMAKER/Y COBLYNNOD A’R CRYDD

Super-duper shoes don’t make themselves you know!

Nid yw esgisdau bendibompom yn creu eu hunain wyddoch chi!

 

In English Monday 23 November -11am and Tuesday 24 November - 11am & 1.30pm

Yn Gymraeg Dydd Llun 23 Tachwedd – 1.30pm

Tickets | Docynnau - £8

Ages | Oed 3-6

 

Clara the shoemaker is hungry and cold. No one wants to buy her shoes. One morning to her surprise she finds someone has mysteriously made a pair of the snazziest footwear overnight. Shoes that will sell like hot cakes. Clara’s luck is about to change. Who does she need to thank for this wonderful turn of events?

Katherine Chandler’s The Elves and the Shoemaker is the perfect way to introduce little ones to the magic of theatre.

 

Mae Clara'r crydd yn llwglyd ac yn oer. Nid oes unrhyw un eisiau prynu ei hesgidiau. Un bore, er syndod iddi, mae'n canfod bod rhywun wedi creu pâr o'r esgidiau mwyaf crand yn ddirgel dros nos. Esgidiaua fydd yn gwerthu'n gyflym iawn. Mae lwc Clara ar fin newid. Pwy ddylai ddiolch iddynt am y newid mawr hwn?

Mae The Elves and the Shoemaker gan Katherine Chandler yn ffordd berffaith i gyflwyno'r plant i hud y theatr.

Your Basket

Edit