Show Information
THE UGLY DUCKLING / YR HWYADEN FACH HYLL (In Welsh Monday 1.30pm, Yn Gymraeg Dydd Llun am 1.30pm)
THE UGLY DUCKLING / YR HWYADEN FACH HYLL (In Welsh Monday 1.30pm, Yn Gymraeg Dydd Llun am 1.30pm)

Dydd Llun 25 Tachwedd/Monday 25 November - 11am (English language) & 1.30pm (yn Gymraeg)

Dydd Mawrth 26 Tachwedd/Tuesday 26 November at 11am (English language) & 1.30pm (English Language)

Tickets - £7.50

A warm and fluffy tale of friendship and belonging. 

Join the brave Ugly Duckling as he waddles his way through the changing seasons on an exciting journey to a place he can call home; meeting a whole host of charming farmyard friends on the way. 

Full of enchanting music and playful characters The Ugly Duckling is the perfectheart-warming treat for ages 3 – 6 and their families this Christmas

Stori galonnog a fflwfflyd am gyfeillgarwch a pherthyn.

Ymunwch â’r Hwyaden Fach Hyll dewr wrth iddo gerdded o gluni glun drwy’r tymhorau cyfnewidiol ar siwrnai gyffrous i le y gall alw’ngartref; gan gyfarfod llu o gyfeillion fferm dymunol ar hyd y ffordd.

Yn llawn cerddoriaeth hudolus a chymeriadau chwareus YrHwyaden Fach Hyll yw’r ddantaith twym-galon perffaith ar gyfer y rheiny rhwng 3– 6 oed a’u teuluoedd y Nadolig hwn.

Quick Buy