Show Information
TWM SION CATI
TWM SION CATI

Yng Gymraeg - Dydd Mercher 10fed Mehefin – 1.30pm

Docynnau - £8

Oed 7+

 

Yn y cynhyrchiad lwyddiannus yma mae cyfle i chi brofi bywyd Twm yn fyw ar lwyfan trwy storïa, canu acymladd. Gyda’r Eisteddfod Genedlaethol yn dod i Dregaron yn yr haf, pa well amser i glywed hanes un o gymeriadau mwyaf eiconig yr ardal!

Twm’s story comes alive in a production that takes you on atrip to the dangerous times of the 16th century with songs, sword fightingand laughter. With the National Eisteddfod coming to Tregaron in the summer,what better time to hear the story of one of the area’s most iconic characters!

Your Basket

Edit