Show Information
WNO ORCHESTRA - RETURN TO VIENNA
WNO ORCHESTRA - RETURN TO VIENNA

Tickets - £20, concessions - £17

Friday 14 January at 7pm

WNO Orchestra is delighted to be back on stage, presenting its sparklingly successful, and well-travelled, new year’s concert. Under the direction of Leader and Concertmaster David Adams, the Orchestra, joined by WNO Associate Artists, will welcome in 2022 at The Riverfront with a rousing programme of waltzes, polkas and maybe even a few surprises. Join us for this toe-tapping evening of Strauss, Lehár and so much more - what better way to kick off the new year?

 

Concertmaster – David Adams,
Soprano – Isabelle Peters,
Tenor – Adam Gilbert

 

Cerddorfa WNO - Dychwelyd i Fienna

Mae Cerddorfa WNO yn falch iawn o fod yn ôl ar y llwyfan, gan gyflwyno ei chyngerdd blwyddyn newydd hynod o lwyddiannus, sydd wedi teithio’n helaeth. O danarweiniad y Blaenwr a'r Cyngerddfeistr David Adams, bydd y Gerddorfa, ynghyd ag Artistiaid Cyswllt WNO, yn croesawu 2022 a Glan yr Afon gyda rhaglen gyffrous o walsiau, polcas ac efallai hyd yn oed ambell syrpreis. Ymunwch â ni ar gyfer ynoson fywiog hon o Strauss, Lehár a chymaint mwy – pa ffordd well i gych wyn yflwyddyn newydd?

 

Cyngerddfeistr – David Adams,
Soprano – Isabelle Peters,

Tenor – Adam Gilbert

Enlarge

Your Basket

Edit